Tin tức » Tin công ty

Những giải pháp cấp bách để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Những giải pháp cấp bách của Ban lãnh đạo PPI nhằm thực hiện kế hoạch SXKD quý 3 và cả năm 2016

1.     Đặc điểm tình hình.

-         Sau kỳ họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông, để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 đã được Đại hội thông qua, Công ty đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện.

Tuy nhiên kết quả SXKD quý 2/2016 có xu hướng giảm mạnh, cụ thể là: Dự kiến kế hoạch 6 tháng doanh thu đạt 277 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 21 tỷ đồng. Kết quả thực hiện qua Báo cáo soát xét doanh thu đạt 199 tỷ đồng, lợi nhuận chỉ đạt 1,1 tỷ đồng.

-         Nguyên nhân: Lớn nhất vẫn là do tình hình kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, vốn ngân sách của Chính phủ phân bổ cho các dự án giao thông năm nay rất hạn chế, do nợ công vượt trần, Chính Phủ dồn mọi nguồn lực để trả nợ công và nợ đọng xây dựng cơ bản, việc bố trí vốn trung hạn chậm trễ, phải chờ Quốc hội mới thông qua vào tháng 10/2016, thay vì thông thường vào quý 1 hàng năm.

-         Trước tình hình đó, những công trình đã thi công xong, Chủ đầu tư còn nợ chưa được thanh toán dứt điểm; Các công trình đang thi công dở dang thiếu vốn phải tạm dừng; Các dự án BOT có nguồn vốn xã hội hóa cũng bị tạm thời dừng lại để xem xét… tình trạng này làm rất nhiều doanh nghiệp xây dựng hạ tầng giao thông bị ảnh hưởng, trong đó có Công ty PPI. Tình hình trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng, tiến độ công trình, kết quả sản xuất kinh doanh quý 2/2016 của Công ty, cụ thể là:

-         Những công trình đã thi công xong, đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, nhưng Chủ đầu tư còn nợ:

o   Công trình ĐT 721 – chủ đầu tư còn nợ 10 tỷ;

o   Công trình BT Thủ Thừa – Bình Thành, chủ đầu tư còn nợ trên 170 tỷ đồng và nhiều dự án khác.

o   Công trình Công viên văn hóa Quận 9: Công ty đã tạm ứng vốn để thi công, tuy nhiên do phía Nhà đầu tư chưa giải quyết xong thủ tục như đã cam kết, thiếu bảo lãnh 3 bên (UBND Thành phố - Nhà đầu tư - Tổng thầu), để tránh rủi ro Công ty cũng phải tạm dừng lại chờ thủ tục.

o   Dự án BOT QL62, PPI đã thực hiện xong bước Báo cáo đề xuất cũng phải dừng lại chờ rà xoát…

      -   Sau các lần tăng vốn, giá cổ phiếu bị điều chỉnh giảm, do ảnh hưởng trực tiếp từ nền kinh tế vĩ mô, PPI và các doanh nghiệp thi công các dự án giao thông hoàn toàn lệ thuộc vào vốn ngân sách nhà nước TW và địa phương. Do thiếu vốn nên nợ đọng tăng cao, tuy không mất vốn nhưng sự chậm trễ cũng gây khó khăn trong ngắn hạn.

Những khó khăn khách quan kể trên đã dẫn đến kết quả SXKD quý 2 giảm sút khoảng 25%, ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của PPI trên thị trường, gây ra tâm lý lo lắng, ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông và doanh nghiệp.

Từ năm 2014 - 2015 Công ty đã triển khai chương trình tái cơ cấu toàn diện doanh nghiệp, tập trung vào giảm dư nợ, giảm lãi vay, kết quả từ năm 2013 – 2015 Công ty đã giảm 50% dư nợ kèm theo lãi vay, hiện  nay dư nợ và lãi vay đang ở mức an toàn. Do giảm lãi vay đã làm cho chi phí vốn giảm, chi phí tài chính giảm, tạo điều kiện tốt để nâng cao hiệu quả SXKD đồng thời giúp doanh nghiệp có điều kiện dễ dàng hơn để tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Ban lãnh đạo Công ty đã họp bàn và đưa ra các giải pháp cấp bách nhằm khắc phục khó khăn, ổn định doanh nghiệp trong quý 3 và cả năm 2016 như sau.

2.     Một số giải pháp cấp bách nhằm khắc phục khó khăn phấn đầu hoàn thành kế hoạch quý 3 và năm 2016.

- Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành: Trước mắt tập trung vào việc thực hiện kế hoạch SXKD quý 3 và cả năm 2016. Cần rà soát các hạng mục công trình, cân đối các mặt về nhân lực, vật tư, thiết bị, tài chính… để bổ sung điều chỉnh đảm bảo tính khả thi, đồng thời tìm mọi giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án hạ tầng giao thông đang triển khai, phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD quý 3 và cả năm 2016.

- Về chi phí tài chính: Kiên quyết cắt giảm chi phí tài chính, bước đầu đến tháng 8/2016 giảm được khoảng 10%, phấn đấu giảm 15% vào cuối năm nay. Trên cơ sở giảm chi phí tài chính của doanh nghiệp, Công ty sẽ cân đối chỉ tiêu sản lượng theo tỷ trọng 70% XDGT, 30% BĐS nhằm đảm bảo đủ chi phí có tích luỹ, bù đắp cho những tổn thất trong SXKD.

- Về chi phí quản lý: Cắt giảm chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí khác, điều chỉnh giảm tiền lương cấp quản lý, cụ thể từ tháng 8/2016:

o   Lãnh đạo doanh nghiệp:Tổng Giám đốc giảm 30%; Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng giảm 20%; Trưởng - Phó phòng, Trợ lý giảm 15%.

o   Mức lương CBCNV được giữ nguyên.

- Về bộ máy tổ chức, quản lý: Tiếp tục kiện toàn, xắp xếp tinh giảm bộ máy, giảm biên chế, bố trí hợp lý công việc để nâng cao năng suất lao động, đến tháng 8/2016 biên chế giảm từ 62 người xuống còn 55 người, giảm 11%.

- Về kinh doanh bất động sản: Hiện nay tình hình thị trường bất động sản đang phục hồi tốt, Công ty đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án dở dang, tận dụng hệ thống hạ tầng đã đầu tư, tận dụng quỹ đất hiện có như dự án khu dân cư Vĩnh Phú 2 tiến hành mở rộng dự án…các dự án bất động sản có tỷ suất lợi nhuận cao, giúp cho Công ty hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận của kế hoạch SXKD quý 3 và năm 2016.

- Mặt khác Công ty sẽ tiến hành Liên danh – liên kết đầu tư kinh doanh các dự án bất động sản và các công trình hạ tầng dân cư đô thị.

- Về quan hệ với cổ đông: Củng cố bộ phận quan hệ cổ đông, Công ty phân công 1 Phó tổng giám đốc phụ trách công tác thị trường và quan hệ cổ đông, sẵn sàng cung cấp đầy đủ, minh bạch thông tin hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cho thị trường, gặp gỡ - trao đổi với các cổ đông lớn để thông báo kịp thời tình hình hoạt động SXKD của Công ty, tăng cường tham khảo ý kiến của các cổ đông tạo sự đồng thuận, tăng cường công tác truyền thông…, quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp để củng cố niềm tin của nhà đầu tư, trong trường hợp cổ phiếu của PPI xuống thấp Công ty sẽ nghiên cứu để mua cổ phiếu quỹ.

- Công tác thu hồi công nợ: Công ty đã đưa ra các biện pháp để thu hồi công nợ, lập Tổ công tác thu hồi vốn để đảm bảo dòng tiền bình hành cho SXKD.

- Giải pháp mở rộng SXKD: Để khắc phục tình trạng thiếu hụt vốn cho SXKD, Ban lãnh đạo PPI đã có tờ trình HĐQT xin chủ trương cho Công ty tiếp tục đầu tư kinh doanh các dự án BĐS, cụ thể như sau:

o   Mở rộng các khu dân cư hiện hữu để tận dụng hạ tầng kỹ thuật sẵn có,

o   Tham gia xây dựng hạ tầng dân cư, đô thị các dự án BĐS và đầu tư các dự án BĐS trong điều kiện có thể,

o   Hợp tác đầu tư kinh doanh các dự án BĐS với các công ty BĐS để sử dụng thế mạnh của mỗi bên,

o   Xây dựng quy chế huy động vốn để có đủ vốn đầu tư các dự án BĐS.

3.     Tổ chức thực hiện

-         Các giải pháp trên đây sẽ được cụ thể hoá trong chương trình công tác hàng tháng, hàng quý của công ty và cá nhân trong Ban lãnh đạo.

-         Ban Tổng giám đốc phân công trách nhiệm từng thành viên, hàng tuần, hàng tháng họp giao ban kiểm điểm thực hiện công việc, giải quyết khó khăn vướng mắc để công việc thực hiện đúng tiến độ. Sau thành công trong chương trình tái cơ cấu doanh nghiệp, giảm dư nợ vay, nguồn lực của công ty có giảm sút vì vậy lúc này chúng ta cần có thời gian và sự ổn định để thực hiện thành công các giải pháp đã đề ra.

-         Với gần 30 năm xây dựng và phát triển doanh nghiệp, với một đội ngũ CBCNV chuyên ngành về xây dựng giao thông và đầu tư kinh doanh hạ tầng dân cư đô thị và BĐS. Với truyền thống khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành nhiệm vụ, Ban lãnh đạo công ty tin tưởng với những giải pháp cụ thể, sát thực công ty sẽ vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển doanh nghiệp.

Bài mới hơn

CBTT V/v Bổ sung thành viên Ban TGĐCông bố thay đổi thành viên Hội đồng quản trịCBTT Thay đổi nhân sự Ban Tổng Giám ĐốcCông ty PPI được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: khu dân cư nông thông mới tại Huyện Đức Hòa – Tỉnh Long AnGiới thiệu và Báo cáo dự án: Đường trục kết nối giữa Thị trấn Đức Hòa và Thị trấn Hậu NghĩaTHÔNG BÁO VÀ NỘI DUNG ĐHCĐ TN - 2017TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017PPI: Hai mũi giáp công!Thông báo v/v điều chỉnh phân công nhiệm vụ Ban Tổng Giám ĐốcPPI hoàn tất việc nộp tiền vốn đối ứng và chính thức trở thành nhà đầu tư “dự án đầu tư xây dựng đường Đồng Phú – Bình Dương theo hình thức BOT”

Bài viết cùng chuyên mục

PPI triển khai các dự án bất động sản để tăng doanh thu, lợi nhuậnPPI kiện toàn tổ chức - nhân sự Công tyHDBank chấp thuận cấp hạn mức tín dụngPPI liên tiếp trúng thầu và hoàn thành công trình xây dựng hạ tầng giao thôngPPI tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2016Khánh thành dự án BT đường Thủ Thừa – Bình Thành – Hoà Khánh giai đoạn 1PPI kiện toàn tổ chức – nhân sự công tyUBND Thị xã Thuận An điều chỉnh tăng diện tích đất nền thương phẩm đối với dự án Khu dân cư Vĩnh Phú IIPhấn đấu hoàn thành hạng mục Đường D7 và D15 khu Cổ đại chào mừng giỗ Tổ Hùng Vương năm 2016 và kỷ niệm 22 năm thành lập Công tyPPI trúng thầu công trình sửa chữa cục bộ, thảm bê tông nhựa Quốc lộ 91
Tin mới cập nhật
Lịch sử giao dịch chứng khoán PPI
Ngày Thay đổi giá K.Lượng Tổng GTGD
06/12
0.6
0.10 (20.00%)
333,510 200,086
05/12
0.5
0.10 (25.00%)
653,096 317,538
04/12
0.4
0.10 (33.30%)
125,050 50,020
03/12
0.3
0.00 (0.00%)
0 0
02/12
0.3
0.00 (0.00%)
0 0
29/11
0.4
0.10 (33.30%)
425,010 129,994
28/11
0.3
0.00 (0.00%)
0 0
27/11
0.3
0.00 (0.00%)
0 0
26/11
0.3
0.00 (0.00%)
0 0
25/11
0.3
0.00 (0.00%)
0 0
Đơn vị GTGD: 1000 VNĐ
Video clip
Loading the player...

Xem thêm clip khác >>

Giới thiệu

Sơ lược về công tyLịch sử phát triểnThành tíchNăng lực nhân sựNăng lực sản xuấtHồ sơ năng lực

Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chínhBáo cáo thường niênCông bố thông tinChứng khoán PPI

Quy định

Chính sách thông tinQuyền hạn truy cậpSơ đồ websiteTrang nội bộ

Hỗ trợ trực tuyến

(08) 3726 9701

piano giá rẻ piano cũ giá piano cũ