Củng cố hệ thống nhân sự, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐHĐCĐ

Ngày 24 tháng 06 năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty CP phát triển Hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương đã ban hành Nghị Quyết số 11/NQ- HĐQT qua đó thống nhất phê duyệt kế hoạch “Củng cố hệ thống nhân sự PPI”.

 

Nhằm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 21 tháng 04 năm 2014, bên cạnh việc tái cơ cấu hoạt động, tài chính, ngành nghề trong đó phát triển hệ thống nhân sự được công ty đặc biệt quan tâm. Tập trung vào lĩnh vực hoạt động cốt lõi là xây dựng giao thông PPI đã củng cố hệ thống tổ chức tách các phòng ban hoạt động theo hướng chuyên sâu, bổ sung đủ nhân sự, đủ điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mặt khác nhằm tăng cường điều hành và chỉ đạo hệ thống phát triển hạ tầng giao thông, PPI sẽ chuẩn bị bổ sung 01 Phó Tổng giám đốc phụ trách về hạ tầng để điều hành các dự án của công ty và tăng cường công tác phát triển dự án giao thông với quy mô lớn.

Đối với các thị phần quan trọng như dự án BT Thủ Thừa – Bình Thành tại Long An và các công trình trọng điểm như QL 1A công ty đã thành lập Ban chỉ đạo công trình trực thuộc công ty do Tổng giám đốc làm trưởng ban, phân công các phó tổng giám đốc phụ trách trực tiếp trên công trường, đẩy mạnh công tác đôn đốc, giám sát và kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tiến độ thi công.

Trước đó, công ty đã thực hiện tái cơ cấu mạnh mẽ hệ thống tổ chức tại các chi nhánh, công ty trực thuộc, công ty thành viên. Điều chuyển và bổ sung nhân sự thích hợp đồng thời củng cố bộ máy điều hành tại các công ty này. Ban điều hành đã có tờ trình HĐQT, HĐQT đã ra Nghị quyết về việc củng cố về tăng cường công tác tổ chức thực hiện của PPI nhằm thực hiện thành công Nghị quyết ĐHCĐ năm 2014.

 

Củng cố và phát triển một đội ngũ nhân sự có năng lực và chuyên nghiệp, cùng với việc tiêu chuẩn hóa, nâng cao năng lực, tăng cường hệ thống quản lý kỹ thuật, PPI quyết tâm thực hiện tốt các công trình giao thông đảm bảo chất lượng và tiến độ, có sức cạnh tranh cao.

Bài viết cùng chuyên mục

LỄ ĐỘNG THỔ VÀ PHÁT ĐỘNG THI ĐUA ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÔNG TRÌNH

Giới thiệu

Sơ lược về công tyLịch sử phát triểnThành tíchNăng lực nhân sựNăng lực sản xuấtHồ sơ năng lực

Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chínhBáo cáo thường niênCông bố thông tinChứng khoán PPI

Quy định

Chính sách thông tinQuyền hạn truy cậpSơ đồ websiteTrang nội bộ

Hỗ trợ trực tuyến

(08) 3726 9701

piano giá rẻ piano cũ giá piano cũ